Cerkiew św. Michała Archanioła

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Jest jedynym takim obiektem w Europie. Zabytkowa, prawosławna cerkiew św. Michała Archanioła (ul. Wojska Polskiego 3) w Ciechocinku została wzniesiona w 1894 r., w stylu zauralskim. Zbudowano ją z drewnianych bali, układanych jedna na drugą, bez użycia gwoździ. Powstała na planie prostokąta, z podziałem na 3 części czyli przedsionek (kruchtę),część środkową dla wiernych i ołtarzową oddzieloną od części dla wiernych ikonostasem. Cerkiew posiada 2 wieże - większą i mniejszą, zwieńczone cebulastymi hełmami.

Świątynia była czynna do lat 20 XX w. Potem znajdowało się w niej kasyno, szkoła i magazyn. Od 1996 r., gdy z inicjatywy Jego Ekscelencji ks. arcybiskupa Sawy, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego dokonano uroczystej konsekracji świątyni, znów sprawowany jest w niej kult religijny.

W cerkwi zachowała się bogata ornamentyka wokół okien, a na tylnej, wewnętrznej ścianie stylizowany napis w języku cerkiewno-słowiańskim „S nami Bog”. Znajdujący się w niej ikonostas jest współczesny.

Zwiedzanie pięknej cerkwi św. Michała Archanioła najlepiej zaplanować na wtorek - wtedy to, od godziny 14:00 do 16:00, świątynia otwierana jest specjalnie z myślą dla turystów. W inne dni i godziny pozostają nabożeństwa albo indywidualna prośba do opiekunów kościółka.


Mini przewodnik

Unikat w skali europejskiej, a nawet światowej. Prawosławną świątynię w stylu zauralskim zbudowano w 1894 r. Przy stawianiu zabytku nie użyto ani jednego gwoździa. Cerkiew wzniesiono na planie prostokąta, ma 3 części - kruchtę, dla wiernych i ołtarzową, oddzieloną imponującym ikonostasem. Godna uwagi jest rozbudowana ornamentyka, zwłaszcza przy oknach.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja