Kościół Św. Piotra i Pawła

Odkąd w 1867 r. Ciechocinek uzyskał połączenie kolejowe z Aleksandrowem Kujawskim jego popularność znacząco wzrosła. Przybywający tu coraz liczniej kuracjusze oprócz opieki lekarskiej, wygodnych miejsc noclegowych, dobrych restauracji i atrakcji rozrywkowych potrzebowali także opieki duchowej.

Kaplica Matki Bożej zbudowana w 1847 r., znajdująca się w galerii spacerowej, w Parku Zdrojowym, okazała się na te potrzeby za mała, poza tym w 1877 r. spłonęła wraz z galerią spacerową.

Kościół św. Piotra i Pawła (ul. Wojska Polskiego 1), który zastąpił kaplicę wzniesiono w latach 1877-84. Zarząd Wód Mineralnych w Ciechocinku darował pod budowę ziemię, zaś mieszkańcy Ciechocinka, okoliczni ziemianie i kuracjusze wsparli finansowo jego wystawienie. Kościół zbudowano z cegły, w stylu neogotyckim. Jego pierwotny wystrój ukształtowany ostatecznie ok. 1905 r., przede wszystkim na skutek wojen światowych nie dotrwał w całości do naszych czasów. Ołtarz główny z obrazem przedstawiającym patronów świątyni oraz 2 ołtarze boczne wykonano z białego marmuru, a filary, ambonę i chór muzyczny z metalu.

W latach 1984-89, z uwagi na wzrost liczby mieszkańców Ciechocinka i sezonowy napływ kuracjuszy, kościół rozbudowano. Wzniesiono nowy transept, prezbiterium, zakrystię i biuro, a w podziemiach dodatkowe 2 pomieszczenia.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Świątynia katolicka w stylu neogotyckim, wybudowana na przełomie XIX i XX stulecia. Zastąpiła niewielką kaplicę w Parku Zdrojowym, która spłonęła w pożarze hali spacerowej. Kościół poważnie ucierpiał w trakcie obu wojen światowych, a w latach 1984-89 został znacznie powiększony. Wyróżnia się marmurowymi ołtarzami i amboną, galerią i filarami z metalu.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz